Tarihçe

"Ankara Matematik Günleri" 2006 yılından başlayarak Matematik Bölümü bulunan Ankara, Atılım, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitelerinin ortak organizasyonu olarak düzenlenen ulusal nitelikte bir sempozyumdur. 2014 yılına kadar yapılan sekiz toplantıya her yıl organizasyonda yer alan bir üniversite ev sahipliği yapmıştır. 2013 yılında sekizincisi yapılan toplantıdan sonra bölüm başkanları bir durum değerlendirmesi yapmış ve Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve TOBB ETÜ matematik bölümleri organizasyonun sürdürülmesinin yararlı olacağı yönünde görüş birliğine varmışlardır. Bu yıl, yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve TED Üniversitesi'nin Matematik Bölümleri de organizasyona katılmışlardır.
 

Geçmiş Etkinlikler

Şimdiye kadar gerçekleşen Ankara Matematik Günleri