Düzenleme ve Planlama Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa Çalışkan - Başkan (Gazi Üniversitesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Tuncay Başkaya (Atılım Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Oktay Duman (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Tanıl Ergenç (Atılım Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Rıza Ertürk (Hacettepe Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Mehmet Onur Fen (TED Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Fahd Jarad (Çankaya Üniversitesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kanat (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş (Başkent Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Yıldıray Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 • Prof. Dr. Nuri Özalp (Ankara Üniversitesi)

 

Yerel Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa Çalışkan - Başkan (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Cüneyt Çevik - Başkan Yardımcısı (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Meryem Kaya (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Ülkü Dinlemez Kantar (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Bayram Çekim (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Esma Yıldız Özkan (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Gürhan İçöz (Gazi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Fatma Fen  (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Dr. Ferhan Şola Erduran (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Dr. Gül Özkan Kızılırmak (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Dr. Şule Yüksel Güngör (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Dr. Gökhan Mutlu (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Çetin Cemal Özeken (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Anıl Altınkaya (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Nesibe Manav (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Emel Karaca (Gazi Üniversitesi)

 • Arş. Gör. Melek Sofyalıoğlu (Gazi Üniversitesi)