Bildiriler
10 December 2018 | 14:03

 

 

 

Bildiriler

                                     

Yapay Zeka ve Yaşam

Fırat Hardalaç 

 

İkili Mantıktan Sezgisel Dereceli Mantığa Matematik

Ömer Akın

 

Gauss-Weierstrass ve Abel-Poisson Yarı Gruplarının Bir
Genelleşmesinin Bessel ve Riesz Potansiyellerine Uygulanması

İlham Aliyev 

 

Matematiksel Düşünce: Sonsuzluğa Açılan Kapı

Bahri Turan

 

f-Cebiri Üzerinde Çarpımsal Yakınsama

Abdullah Aydın 

 

At Halkası Üzerindeki Lineer Kodlar

Abdullah Dertli, Yasemin Çengellenmiş

 

Dört ve Altı Boyutta J-Holomorfik Eğriler

Ahmet Beyaz

 

Baskın Diferansiyel Tümleyen Prizmalar

Akın Kanlı, Zeynep Nihan Berberler

 

Tıkız Homojen Manifoldlarda Pürüzsüz Fonksiyonlar Kümesinin Entropisi

Alexander Kushpel, Jeremy Levesley, Kenan Taş 

 

v-Genelleştirilmiş Metrik Uzayın Bağdaşabilirliği ve Bazı Sabit Nokta Teoremleri

Ali Erduran, İshak Altun

 

Dual Uzayda Bir Eğrinin Tabi Lifti ve İnvolütü Üzerine Bazı Karakterizasyonlar

Anıl Altınkaya, Mustafa Çalışkan

 

Lokal T₃ Sabit Süzgeç Yakınsak Uzaylar

Ayhan Erciyes, Tesnim Meryem Baran

 

Bağımlı Bileşkeli (s, S) Tipli Stokastik Modellerin İncelenmesi

Aynura Poladova, Salih Tekin, Tahir Khaniyev

 

Ağsız Çekirdek Tabanlı Çizgiler Metodu ile Genel Rosenau-KdV-RLW Denkleminin Sayısal Çözümü

Bahar Karaman, Murat Arı, Yılmaz Dereli

 

Yansıtan Bariyerli Rasgele Yürüyüş Sürecinin Sınır Fonksiyonellerinin Asimtotik Davranışı Üzerine

Başak Gever, Zülfiye Hanalioğlu

 

Sierpinski Halısı Üzerindeki İçsel Metriğin Kod Temsilleri Yardımıyla İfade Edilmesi

Betül Deniz, Yunus Özdemir

 

Yarıgruplar Üzerinde Esnek Keşişimşel İdeallerin Radikal Yapıları

Betül Erdal, Emin Aygun

 

Otomata Grupları

Beyza Nur Yaşar, Aynur Arıkan, Mustafa Gökhan Benli

 

Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomların Kökleri Üzerine Bir Çalışma

Bilgehan Yaylalı, Barış Bülent Kırlar

 

Değişken Katsayılı Schrödinger Tipi Denklem İçin Bir Ters Problem

Burcu Köken, Fikret Gölgeleyen

 

3-Boyutlu Minkowski Uzayında Yoğunluklu Dönel Yüzeyler Üzerine 

Büşra Özdoğru, Önder Gökmen Yıldız

 

Ortaokul Matematik Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Burçin Turan, Nuri Can Aksoy, Cengiz Çınar

 

Süpermanifoldlar Üzerinde Lagrangian Mekanik Sistemleri Ve Bazı Uygulamaları

Cansel Aycan, Simge Şimşek

 

Çözülebilir Uzaylar ve Fan-Gottesman Kompaktlaştırmas

Ceren Sultan Elmalı, Tamer Uğur

 

Fuzzy F* Yapısal Uzayları Üzerine

Deniz Pınar Sunaoglu

 

Lineer İndirgeme Dizilerinin Bazı Ters Toplamlarının Hesaplanması

Didem Ersanlı, Emrah Kılıç

 

Birinci Mertebeden Bulanık Başlangıç Değer Problemleri İçin Yeni Bir Çözüm

Didem Eryıldırım

 

Genelleştirilmiş Kesirli İntegraller ile İlgili Bazı Bağıntılar

Durmuş Albayrak, Ayşe Neşe Dernek

 

Sogulama Temelli Öğretim ve Lisans Matematiğindeki Uygulamaları

Emrah Karcı, Figen Uysal

 

Genelleştirilmiş Metrik Uzaylarda Geraghty Daraltan Dönüşümlerin Sabit Noktaları Üzerine

Ebru Altıparmak, İbrahim Karahan

 

Üst Kapağı Hareketli Z-Şeklindeki Kaviti İçerisindeki Akış Yapıları

Ebutalib Çelik, Murat Luzum, Ali Deliceoğlu

 

Kızamık Hastalığının Göç Etkisinde Artışına Matematiksel Bir Bakış

Eda Bircan, Meltem Gölgeli

 

Güçlü b2-Metrik Uzaylar

Elif Güner, Halis Aygün

 

Regle Yüzeyler ve Lift Eğrilerinin Tanjant Demeti Üzerine Bazı Karakterizasyonlar

Emel Karaca, Mustafa Çalışkan

 

Esnek Yakın-Cisim ve Esnek Kümelerin Bir Araştırması

Emin Aygün

 

Normlu Uzaylar Üzerinde Tanımlanan Aralık Değerli Optimizasyon Problemleri ve Optimallik Koşulları

Emrah Karaman

 

Sonlu Zonlu Periyodik Potensiyeller Durumunda Hochstadt Teoremi

Etibar Penahlı

 

Tip-2 Tekil Değerli Nötrosofik Kümeler ve Bazı Mesafe Ölçümleri

Fatih Hunu, Faruk Karaaslan

 

Tereddütlü Bulanık Parametreli Esnek Kümeler

Fatih Karamaz, Faruk Karaaslan

 

Hipergruplar

Fatma Aşçıoğlu

 

Finsler Uzayında Bertrand Eğrilerinin Karakterizasyonu

Fatma Ateş, Zehra Özdemir, F. Nejat Ekmekci

 

Zaman Skalası Üzerindeki Sınır Değer Problemlerinin Pozitif Çözümleri

Fatma Tokmak Fen, İlkay Yaslan Karaca

 

Lupaş Tip Maksimum-Çarpım Operatörünün Yaklaşım Özellikleri

Fatma Büşra Hatipoğlu, Mediga Örkcü

 

Bazı Kendine Benzer Kümelerin Alexandrov Eğriliği

Fatma Diğdem Koparal, Derya Çelik, Şahin Koçak, Yunus Özdemir

 

Yüzeyler Üzerinde Eğri Kompleksi Ve Grafları

Ferihe Atalan

 

Albert Einstein’In Matematiksel Modellerinden Günümüze Yansımalar

Fikri Öztürk

 

Lucas Sayılarını İçeren Alterne Toplamlar Üzerine

Funda Taşdemir, Tuğba Göresim Toska

 

Manifold Üzerindeki Yapılar İçin Genelleştirilen Uzay Formu

Gamze Alkaya, Aysel Turgut Vanlı, İnan Ünal

 

Tam Graflar Üzerinde Tanımlı Genelleştirilmiş Splinelar

Gökçen Dilaver

 

Non-selfadjoint Sturm-Liouville Operatör Denkleminin Esas Fonksiyonları

Gökhan Mutlu

 

Gaussian Pell Sayılarının Ters Gösterimlerinin Sonsuz Toplamları Üzerine

Gül Özkan Kızılırmak, Dursun Taşcı

 

Bazı Yeni Dizi Uzaylarının Topolojik Özellikleri ve Aralarındaki Kapsama Bağıntıları

Gülcan Atıci Turan

 

Impulsive Sturm-Liouville Denklemlerinin Saçılım Teorisi

Güler Başak Öznur, Elgiz Bayram

 

Doğrusal Pozitif Bir Operatörler Dizisinin q Genellemesi

Gürel Bozma, Nazmiye Gönül Bilgin

 

M-Metrik Uzaylar Üzerinde Tanımlı Küme Değerli Dönüşümler İçin Bazı Sabit Nokta Teoremleri

Hakan Şahin

 

Sektörel Kavitelerde Benzer Akış Yapıları

Halis Bilgil, Fuat Gürcan

 

Konkav Yalınkat Fonksiyonların Bir Alt Sınıfında Fekete-Szegö Problemi

Hasan Bayram, Sibel Yalçın Tokgöz

 

Kuaterniyonlar ve İnvolüsyonları

Hasan Penbegül, Murat Bekar, Tunçar Şahan

 

Küme Değerli θ-Büzülme Dönüşümlerinin Sabit Noktaları Üzerine

Hatice Aslan Hançer

 

Analitik fonksiyonlar yardımıyla Beta genelleme operatörleri

Hatice Eryiğit, Gürhan İçöz

 

Damping Terim İçeren Stokastik Dalga Denkleminin Çözümlerinin Patlaması

Hatice Taşkesen

 

Normal Alt Gruplar İçin Minimal Şartını Sağlayan Çözülebilir Gruplar

Hatice Büşra Güntürk, Aynur Arıkan

 

Sıralı Cebirlerde Ortomorfizm Elemanlar

Hüma Gürkök, Bahri Turan

 

Sezgisel Bulanık Esnek Kümeler Üzerine

Hüseyin Kamacı

 

Riesz Uzaylar Üzerinde Tanımlı Sıra Kompakt Operatörler ve Özellikleri

İrem Mesude Geyikçi

 

Band Operatörün Sıra Sınırlılığı

Kazım Özcan, Bahri Turan

 

Timelike Normalli Spacelike Salkowski Eğrilerinden Elde Edilen Smarandache Eğrileri

Kemal Eren, Süleyman Şenyurt

 

Szasz Operatörlerinin Dunkl Analoglarının Yeni Bir Genellemesi

Leyla Yokuş

 

Reel Degerli Dizilerin Porosity Yakınsaklığı İçin Pretanjant Uzaylar ile Bir Karakterizasyon

Mehmet Küçükaslan, Maya Altınok

 

Diferansiyel Denklemlerin Öngörülemez Çözümleri

Mehmet Onur Fen, Marat Akhmet

 

Modifiye Edilmiş Baskakov Operatörlerinin Yaklaşım Özellikleri

Melek Sofyalıoğlu, Kadir Kanat

 

Genelleştirilmiş Baskakov-Durrmeyer-Stancu Tip Operatörler İçin Voronovskaja Tip Yaklaşım

Meliha Mercan, Ülkü Dinlemez Kantar

 

Klasik Kriptoloji Metodlarının C Programlama Dili ile Gerçeklenmesi

Mert Yiğitoğlu, Hasan Hüseyin Sayan

 

Hilbert Dönüşümünün Hesabı İçin Bazı Sayısal Yöntemler

Merve Aydın, Zekeriya Ustaoğlu

 

Riesz Uzaylarında Sınırsız Sıra Sürekli Operatörler

Merve Özbek, Bahri Turan

 

Bernstein-Chlodovsky Tipi Operatörlerin Yaklaşımı

Meryem Ece Alemdar, Oktay Duman

 

Kuadratik ve Kübik Lineer Olmayan Bir Model İçin Korunum Kanunları

Mohanad Alaloush, Hatice Taşkesen

 

Zayif E*-Sürekli Fonksiyonlar Üzerine

Murad Özkoç, Burcu Sünbül Ayhan

 

Metalik Yapıların Yüksek Dereceden Tanjant Demetlere Taşınması

Mustafa Özkan

 

Dörtlü Band Matrisi ve Dizi Uzayları

Mustafa Cemil Bişgin, Abdulcabbar Sönmez

 

Quaternionlar Yardımıyla Yansıma ve Dik İzdüşüm Dönüşümleri

Nazım Aghayev, Burcu Bektaş Demirci

 

Doğrusal Pozitif Bir Operatörler Dizisinin Q Genellemesi

Nazmiye Gönül Bilgin, Gürel Bozma

 

İtme Uzayı Üzerine Bir Özellik

Necat Barış Sağlam, Yusuf Kaya

 

1/π ve π^2 için Ramanujan Tipi Serilerin Yeni Aileleri

Necdet Batır, Sezer Sorgun, Hakan Küçük

 

Genelleştirilmiş Hermite Polinomlarının Bazı Özellikleri

Neslihan Biricik, Bayram Çekim

 

Simetrik ve Antisimetrik Bağlantılı Genişlemeler

Nezakat Javanshir, Filiz Yıldız

 

Bir Fonsiyon Aracılığıyla Bir Diğer Fonksiyonun Caputo Kesirli Türevini İçeren Kesirli Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Varlık ve Tekliği

Nilay Akgönüllü Pirim, Fahd Jarad

 

Fuzzy Dönüşümü ile İki Nokta Sınır-Değer Problemlerinin Yaklaşık Çözümü

Nur Gazanfer, Zekeriya Ustaoğlu

 

sk-Spline Yakınsaması

Nurgül Gökgöz, Alexander Kushpel

 

Aritmetiksel Nadir Polinomlar ve Lie Cebirleri

Ömer Küçüksakallı

 

Matlab'da Bulunan Mersenne Twister Rassal Sayı Üretecinin Test Edilmesi ve En Güçlü Testin Saptanması

Özge Gürün

 

Sürtünmeli Kaymalı Sınır Koşullu Leray-α Modeli İçin Bir Nümerik Test

Özgül İlhan

 

4-Boyutlu Öklid Uzayında Kuaterniyonik Eğrilerin Evülosyonu Üzerine

Özlem İçer, Önder Gökmen Yıldız

 

Kuantum Mekaniğinde Yüksek Mertebeden Süpersimetrik Yaklaşımlar ve Darboux Dönüşümleri

Özlem Yeşiltaş

 

Lorentz Tipi Uzaylarda Multilineer Kesirli Operatörlerin Sınırlılığı

Öznur Kulak

 

F2+uF2+vF2 Halkası Üzerindeki MacDonald Kodlar

Rabia Dertli, Şenol Eren

 

Dereceli Ditopolojik Doku Uzaylarında Yaklaşık Kompaktlık

Ramazan Ekmekçi

 

Ultrahiperbolik Schrödinger Denklemi İçin Bir Ters Problem

Sabriye Gözde Kirli

 

İki Değişkenli Stancu Tipi Jakimovski-Leviatan-Durrmeyer Operatörlerinin Yaklaşımı

Seda Karateke

 

Jé Smanowicz Sanısı Üzerine

Sedanur Akkuş, İlker İnam

 

Katlılığı 9 ve 10 Olan Arf Sayısal Yarıgrupları Üzerine

Sedat İlhan, Halil İbrahim Karakaş, Meral Süer

 

2-Grupoidlerde Normallik ve Bölüm

Sedat Temel

 

Katlı Grup-Grupoidlerde Etkime ve Örtü Morfizmi

Serap Demir, Osman Mucuk

 

Analitik Fonksiyonlar Yardımıyla Kurulan Operatör Dizilerinin Yaklaşım Özellikleri

Seval Şenocak

 

Limit Monomial Grupların Normal Altgrupları

Sezen Bostan

 

Anti-Salkowski Eğrisinin Frenet Vektörlerinden Elde Edilen Sabban Çatısına Göre Smarandache Eğrileri

Süleyman Şenyurt, Burak Öztürk

 

Lupaş q-Dönüşümü Hakkında

Sofiya Ostrovska

 

Banach Örgülerinde Sınırsız Norm Yakınsama

Sinem Etyemez, Bahri Turan

 

İki Değişkenli Brenke Polinomları Tabanlı Szasz-Kantorovich Operatörlerinin Yakınsaklığı 

Selin Begen, Hatice Gül İlarslan

 

Bulanık Vektör Metrik Uzaylarda Banach Sabit Nokta Teoremi Üzerine

Şehla Eminoğlu

 

İki Bariyerli Bir Rastgele Yürüyş Süreci Için Asimptotik Sonuçlar

Tahir Khaniyev, Zülfiye Hanalioğlu, Rana Gündüz, Aynura Poladova

 

Tekil Schoen 3-Katlılarının Desingularizasyonları Üzerinde Sabit Noktasız Sonlu Grup Etkileri ve Bölüm Calabi-Yau 3-Katlıları

Tolga Karayayla

 

Geçici Bağışıklık Durumunda Bulaşıcı Hastalıkların Aşılama ile Eniyileme Kontrolü

Tuğba Akman Yıldız

 

Genelleştirilmiş Szasz-Sheffer Operatörleri ile İntegrallenebilir Fonksiyonlara Yaklaşım

Tuğba Koç, Nurhayat İspir

 

Baer Direkt Toplananına Sahip Modüller

Tuğçe Çalcı, Sait Halıcıoğlu, Abdullah Harmancı

 

Topolojik Çaprazlanmış Modüllerin Yükselmeleri

Tunçar Şahan, Osman Mucuk

 

Balancing Sayıları Ve Blok Matrisler

Veli Heveş, Fatih Yılmaz

 

Laurent Serileriyle İlişkili Riordan Sıralısının Hill Şifreleme Yöntemine Uygulaması

Yasemin Zorlu, Ayşe Nallı

 

αp Dizisinin Tam Sayı Kısmının Bazı Aritmetik Özellikleri Üzerine

Yıldırım Akbal

 

Saf-Projektif Modüllerin Alt-Projektif Bölgeleri

Yılmaz Durğun

 

Lightlike Koni Üzerinde Özel Helisler

Zehra Özdemir

 

Yüksek Mertebeden Üç Değişkenli Polinom Aileleri Üzerine

Zeynep Özat, Bayram Çekim

 

Lucas Küplerinin Baskınlık Sayıları

Zülfükar Saygı

Other Announcements